Lê Hông Hoà - veuve Ta Trung Ai et Ly Chanh Trung à Trà Vinh, Vietnam

Lê Hông Hoà - Ta Trung Ai et Ly Chanh Trung à Trà Vinh, Vietnam

Mine de plomb
1991